Skip links

2015 yılı rakamlarıyla mobil uygulamaların dijital pazarlamaya etkisi

  • 2015 yılı rakamlarıyla mobil uygulamaların dijital pazarlamaya etkisiMobil cihaz kullanımının giderek arttığı günümüzde hedef kitlesine yer ve zaman kısıtlaması olmadan ulaşmak isteyen tüm firmalar mobil uygulamaları dijital pazarlama faaliyetlerinin odak noktası olarak görüyor.

Müşteriler zaman ve mekandan bağımsız olarak firmalar hakkında aradıkları bilgiye güvenilir, rahat ve hızlı erişim sağlamak için mobil cihazları tercih ediyor. Bu nedenle müşterilerine tüm dijital kanallardan ulaşmayı hedefleyen firmaların müşteri eğilimlerine hassasiyet göstererek mobil dünyada yer alması artık önemli bir gereklilik.

Bu anlamda mobil uygulamalar var olan müşterileri sadık müşteriye dönüştürmek için olduğu kadar potansiyel müşterilerle bağlantı kurmak için de önemli bir araç. Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki mobil uygulamaların sağladığı avantajlar, firmaların dijital pazarlama faaliyetlerinin başarısını önemli ölçüde destekliyor.

Bu alanda 2015 yılının ilk çalışmalarından biri de Salesforce tarafından gerçekleştirildi. 10 farklı ülkeden 5000 pazarlama uzmanının katıldığı bu araştırmayı yakından inceleyelim…

Mobil uygulamaların müşteri bağlılığına etkisi

Yapılan araştırmada uzmanlar, müşteri bağlılığı oluşturma konusunda en etkili dijital aracın mobil uygulamalar olduğunu belirtiyor. Uzmanların, yapmış oldukları çalışmalardan yol çıkarak fikirlerini sundukları bu anket çalışması, mobil uygulamaların dijital pazarlama faaliyetlerinin önemli bir parçası olan müşteri bağlılığı oluşturma konusundaki liderliği son derece dikkat çekici.

2015 yılı rakamlarıyla mobil uygulamaların dijital pazarlamaya etkisi

Mobil pazarlamanın başarısını ortaya koyan rakamlar

Araştırmada mobilin önemini ortaya koyan diğer rakamlar da şu şekilde sıralanıyor;

– Katılımcıların yüzde 46’sı mobil uygulamalardaki anlık bildirimleri, lokasyon temelli aktiviteleri ve diğer mobil pazarlama faaliyetlerini düzenli olarak kullandıklarını belirtiyor. Geçen yıl yapılan çalışmada bu oran yüzde 23 seviyesindeydi.

– Katılımcıların yüzde 68’i mobil pazarlamanın genel pazarlama stratejilerinin bir parçası olduğunu belirtiyor.

– Uzmanlar, mobil uygulamalar yoluyla üretilen sadakat kampanyalarının en etkili mobil stratejilerden biri olduğunu savunuyor.

-Mobil web sitesi ya da mobil uygumalar yoluyla sağlanan trafiğin, aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi, dijital pazarlama kampanyalarının başarısını ölçümlemede en etkili veri olduğu belirtiliyor.

2015 yılı rakamlarıyla mobil uygulamaların dijital pazarlamaya etkisi

Yapılan çalışmada elde edilen bu sonuçlar mobil pazarlamanın genel pazarlama stratejilerinin en etkili parçalarından biri olduğunu gösteriyor. Ayrıca kişiselleştirilmiş kampanyaların giderek önem kazandığı günümüzde mobil uygulamaların bu stratejiyi desteklediği de biliniyor.

Eğer siz de mobil dünyada yerinizi almak ve işinizi büyütmek istiyorsanız MobiRoller her zaman yanınızda. Dilerseniz dakikalar içerisinde, hiçbir teknik bilgi gerektirmeden kendi mobil uygulamanızı oluşturabilir ve mobil dünyadaki yerinizi alabilirsiniz.

 

Leave a comment